Pre mnohých ľudí je stále veľmi náročné dostať sa k vlastnému nájomnému bývaniu. Patria sem napríklad rodiny v kríze, ľudia so zdravotným postihnutím, deti z detských domovov či ďalšie sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny.

Práve týmto ľuďom teraz môže pomôcť unikátne riešenie, ktoré zastrešuje spoločnosť Dostupný Domov. Tá už dnes prevádzkuje viac ako 40 bytov, k ďalšiemu rastu projektu má významne pomôcť aj plánovaná prvá emisia sociálnych dlhopisov na Slovensku. Emisiu v predpokladanej hodnote 10 miliónov eur pripravuje Slovenská sporiteľňa pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK.

Nájomné bývanie bude dostupnejšie

Spoločnosť Dostupný Domov nadväzuje partnerstvá s neziskovkami a mestami vo všetkých regiónoch na Slovensku a spolu s nimi poskytuje bývanie za cenu rádovo aj o 30 % nižšiu ako je trhové nájomné. Dostupný Domov vznikol ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Cieľom je hľadať dlhodobo udržateľný model dostupného nájomného bývania pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny.

„Vďaka nášmu projektu pomáhame ľuďom dôstojne bývať, keďže práve bývanie je základom pre stabilný život. Dostupným bývaním tiež pomáhame ľuďom udržať si prácu a životný štandard, či začleniť sa do bežného života. Naše nájomné byty sú súčasťou fungujúcich bytových domov, čiže tieto zraniteľné cieľové skupiny sa optimálne začlenia medzi obyvateľstvo a nevznikajú getá,“ vysvetľuje Rastislav Blažej, ktorý projekt zastrešuje za Slovenskú sporiteľňu.

Spoločnosť Dostupný Domov získala prvé financovanie od svojich akcionárov* a z týchto zdrojov zaobstarala už viac ako 40 bytov po celom Slovensku. K ďalšiemu rastu projektu má smerovať práve emisia sociálnych dlhopisov spoločnosti Social Financing SK v predpokladanej hodnote 10 miliónov eur. Spoločnosť Dostupný Domov dlhodobo plánuje vlastniť niekoľko stoviek bytov pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

„Zodpovednému investovaniu sa v našej banke venujeme dlhodobo, po nedávnej emisii zelených dlhopisov teraz prinášame klientom možnosť aj sociálne zodpovedného investovania. Svoje financie tak môžu uložiť do prvého sociálneho dlhopisu na Slovensku s pozitívnym dopadom na znevýhodnené a zraniteľné cieľové skupiny. Verím, že našich klientov táto ponuka osloví a podarí sa nám získať čo najviac finančných prostriedkov na dostupné nájomné bývanie na Slovensku,“ povedal Michal Orlovský, riaditeľ Erste Private Banking na Slovensku.

Nájomné bývanie bude dostupnejšie

Banka bude sociálne dlhopisy primárne ponúkať klientom privátneho bankovníctva a inštitucionálnym investorom, kúpiť si ich však bude môcť aj retailový klient cez mobilnú aplikáciu George. Minimálna výška investície je 1 000 eur, splatnosť je 10 rokov. Vydanie sociálnych dlhopisov je súčasťou ESG stratégie Slovenskej sporiteľne, ako člena Erste Group.

Viac info: https://www.slsp.sk/socialny-dlhopis

* Akcionármi spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. sú Social Financing SK, s.r.o. (100 % dcéra Slovenskej sporiteľne), Nadácia Slovenskej sporiteľne a NDF II (100 % dcéra SIH). SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

Zdroj: www.aktuality.sk - https://www.aktuality.sk/clanok/905591/dostupne-najomne-byvanie-je-realitou-mnohe-rodiny-najdu-domov-aj-vdaka-peniazom-zo-socialnych-dlhopisov/