Na blízkosti blízkych nám záleži

Vznik myšlienky návštevného domčeka

Zdroj: TASR

Vznik myšlienky návštevného domčeka

Situácia spôsobená vírusom Covid 19 nás ovplyvnila všetkých, dotkla sa každého jedného štátu, každého odvetvia v štáte a každého človeka. Každý človek však túto situáciu znáša inak. Niekto má obavy o svoj život či zdravie, niekto sa bojí o svoju finančnú existenciu, niekto sa bojí o svojich blízkych a podobne. Spoločným menovateľom u väčšiny z nás je žiaľ strach a obava – väčší alebo menší, ale strach. Sme šťastní, ak o tomto strachu môžeme rozprávať s niekým blízkym a on nás povzbudí – niekedy nemusí nič povedať, stačí, že je pri nás. V týchto chvíľach však nemôžme zabúdať na tých najzraniteľnejších – tých, ktorí nemajú pri sebe blízkeho, kto by im pomohol, či aspoň povzbudil a utešil. Zraniteľných ľudí je veľa a my sme sa svojím projektom zamerali na seniorov v Zariadení pre seniorov Harmónia na Cemjate.

Realizácia projektu

Hľadali sme možnosti prostredníctvom telekomunikačných zariadení, kývaním a pozdravmi na diaľku cez ploty a brány, odkazmi a spomienkovými predmetmi, ktoré bezpečne doručoval personál – skrátka robili sme, čo sme mohli. Počas leta nám skrsol v tíme nápad, vytvoriť nejaký priestor, kde by sa mohli seniori bezpečne stretnúť s blízkymi aj v čase pandémie. V každom zariadení je to individuálne a tak sme vymysleli návštevný domček, ktorý sa dá umiestniť takmer všade. Navrhli sme jeho koncept, vyriešili technické detaily, konzultovali s RÚVZ a ďalšími kompetentnými inštitúciami a máme model, ktorý sme ako prototyp postavili a skúšobne umiestnili v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata.

Návštevný domček vznikol vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá na jeho realizáciu prispela sumou 9 000 EUR a v konštruktívnej spolupráci so Zariadením pre seniorov Harmónia. Princíp spočíva v dvoch separátnych priestoroch predelených sklom a prepojených audiozariadením, s kvalitnou vzduchotechnikou a samozrejme z materiálov, ktoré sa jednoducho dezinfikujú. V jednej časti je senior a v druhej jeho návšteva. Ide o absolútne bezpečný a pohodlný spôsob, ako sa aj v období rôznych infekčných hrozieb stretávať so svojimi blízkymi v zariadeniach pre seniorov a neohroziť ich zdravie.

estranné využitie priestoru

Návštevný domček nájde svoje praktické využitie aj po skončení pandémie. Každoročne totiž k izolácii starkých prispieva aj obyčajná chrípková epidémia. Náš návštevný domček a ostatné priestory určené na túto špecifickú situáciu nemusia nikdy zostať prázdne – aj počas bezpečných a pokojných období sa môžu využiť ako návštevné alebo terapeutické priestory pre našich seniorov.

Rovnako chceme, aby táto naša snaha a vytvorený úplne prvý návštevný domček boli povzbudením a inšpiráciou pre ostatné pobytové zariadenia sociálnych služieb – nech hľadajú možnosti (technické, priestorové a organizačné) na zabezpečenie návštev v týchto časoch pandemickej hrozby, ale aj v budúcnosti, keď by hrozilo odlúčenie obyvateľov zariadení a ich blízkych z dôvodov, ktoré vieme vo veľa prípadoch relatívne ľahko riešiť.

Všestranné využitie priestoru

Zdroj: TASR

Záverečná foto zdroj presov.sk

Zdroj: presov.sk

„Doba covidu“ nám ukázala, ako veľmi sú zraniteľní obyvatelia pobytových zariadení sociálnych služieb a opäť nám život ukázal, že adresné sociálne služby v domácnosti seniorov sú prirodzená a nenahraditeľná cesta k dôstojnému starnutiu našich starých rodičov. Toto je aj posolstvo a náplň Inštitútu aktívneho bývania, ktorý vznikol preto, aby pomohol tvoriť a budovať bývanie pre ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.