Láska nepozná starobu
a srdce nepozná vrásky

aktivni-v-kazdom-veku

Cieľ projektu

Naším hlavným cieľom je prinášať informácie, ktoré sú pozitívne, motivačné, inšpiračné, ktoré vyjadrujú úctu a vďačnosť, a ktoré prinesú úsmev či dobrú náladu. Chceme byť bezpečným priestorom, kde sa môže neformálne diskutovať, spomínať, tešiť, smiať sa a neskôr možno aj reálne stretávať. Našou cieľovou skupinou je kategória mladších a starších seniorov 50 +.

Našimi príspevkami chceme dosiahnuť, aby sa naši rodičia, starí rodičia a prípadne aj prastarí rodičia, cítili bezpečne a príjemne, aby aspoň nachvíľu zabudli na to, že ich rodina býva ďaleko a až tak často sa s nimi nevidia. Chceme, aby cítili našu podporu, záujem a aby im bola preukazovaná úcta, vďaka a rešpekt, pretože si uvedomujeme hodnotu ich vedomostí, skúsenosti a pamätí.

Prostredníctvom tejto stránky sa chceme v spomienkach vracať naspäť k prvým láskam, výletom, záľubám a zážitkom; chceme sa deliť o tipy do domácnosti, záhrady či balkónovej záhradky; chceme odporúčať literatúru, kultúrne podujatia a pod., tie v realite aj tie online; chceme sa deliť o tipy a cviky pre telo aj dušu; chceme predstaviť tradičné aj menej tradičné recepty, a v neposlednom rade chceme predstavovať rôzne možnosti trávenia voľného času, ako aj aktivity IAB.

A to všetko preto, pretože umenie je potravou pre dušu, pretože skvelé knihy posilňujú nádej, hodnotné rozhovory znásobujú tvorivosť, krásna hudba povznáša srdce a nádherné miesta pozdvihujú ducha. Veríme tomu, že spoločne nadviažeme aj nové priateľstvá.

Tím administrátorov: Karina, Andrea a Gabo.