Odštartovali sme projekt
Komunitné seniorské bývanie

foto-s-logami 1Inkubator_3new

Cieľ projektu

V Inštitúte aktívneho bývania sme v uplynulých dňoch odštartovali realizáciu projektu Komunitné seniorské bývanie - inovatívne riešenie pre aktívny a dôstojný život seniorov. Cieľom projektu je vytvoriť novú komplexnú službu pre seniorov, ktorou je komunitné asistované bývanie s prepojením na rôzne asistenčné, sociálne a zdravotné služby. Asistované bývanie ponúkne seniorom, ktorí už z rôznych dôvodov nemôžu žiť sami vo svojej pôvodnej domácnosti, novú alternatívu, vďaka ktorej budú môcť i naďalej zostať aktívni a viesť samostatný a nezávislý život vo svojej domácnosti v novom byte alebo demčeku. S projektom Komunitného seniorského bývania sme sa prihlásili do Impact Lab Inkubátora, ktorý realizuje Nadácia Pontis. Okrem finančnej podpory (grant do 20 000 eur) sa aktuálne spolu s ďalšími 20 organizáciami z celého Slovenska zúčastňujeme na vzdelávacích workshopoch, zameraných na projektové riadenie, finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Impact Lab Inkubátor nám okrem vzdelávania umožňuje prepájanie sa s inými organizáciami z mimovládneho sektora, nadviazanie nových kontaktov so zaujímavými ľuďmi, ktorí prinášajú nové riešenia pre rôzne spoločenské problémy.

Autor fotografií:
Nadácia Pontis

loga_RGB 2
loga_RGB 5
loga_RGB 4

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za nezodpovedá.