Bývanie nás ovplyvňuje a my ovplyvňujeme bývanie tých najzraniteľnejších

Sme nezávislá, mimovládna nezisková organizácia zameraná na rozvoj bývania seniorov a ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.

Naši starí rodičia si zaslúžia bývať dôstojne a prežívať svoj čas aktívne

Za jeden z najpodstatnejších aspektov ovplyvňujúcich kvalitu života seniorov považujeme bývanie, ktoré je prispôsobené ich potrebám, napojené na dostatočnú sociálnu infraštruktúru s podpornými a sociálnymi službami.

Pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii je bývanie nevyhnutnosťou

Zabezpečenie dostupného nájomného bývania mladým rodinám je dôležité tak z hľadiska prevencie straty bývania, ako aj z pohľadu výrazného zlepšenia kvality života rodín, ktoré prináša násobné benefity pre celú spoločnosť.

Ľudia so zdravotným postihnutím patria do našej spoločnosti

Bytový fond na Slovensku momentálne nedisponuje kapacitou bezbariérových bytov, ktorá by zodpovedala dopytu zo strany hendikepovaných záujemcov o nájomné bývanie. Jej rozširovanie je jednou z našich dlhodobých priorít.

Aj ľudia bez domova túžia mať svoj domov

Bývanie chápeme ako základný predpoklad pre opatovné zaradenie sa do spoločnosti. Stáva sa východiskovým bodom pre riešenie zložitých životných situácií a istotou pri prekonávaní výziev, ktoré súvisia s návratom do normálneho života.

Naše aktivity

planovanie-logo

Ponuka plánovania

Tvorba strategických dokumentov v oblasti bývania.

kniznica-logo

Virtuálna knižnica

Databáza informácií o problematike bývania na Slovensku i vo svete spracovaná našimi členmi a dobrovoľníkmi.

debaty-logo

Debaty pod strechou

Priestor na neformálnu diskusiu pre ľudí, ktorých zaujíma téma aktívneho bývania.

Zakladatelia

socia-logo

Nadácia SOCIA prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

designfactory-logo

Občianske združenie Design factory podporuje aktivity zamerané na rozvoj a prezentáciu architektúry, dizajnu a umenia. Túto činnosť v rámci IAB zameriava na podporu aktívneho bývania marginalizovaných skupín a sprostredkovania dialógu medzi odbornou a laickou verejnosťou.

Naši partneri

logo-dedo
logo-depaul

Hľadáme parnerov, s ktorými budeme vytvárať bývanie pre ľudí, ktorí ho potrebujú.