Pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii je bývanie nevyhnutnosťou

10domovov-obrazok

10 bytov, 10 rodín, 10 nových
začiatkov, 10 domovov

Nadácia DEDO získala od Mesta Košice do dlhodobého nájmu desať bytových jednotiek, v ktorých po kompletnej rekonštrukcii bývajú rodiny s deťmi ohrozené bezdomovectvom.

Princíp Housing first nazerá na bývanie ako na základné životné právo, je efektívnym a na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Pretože otázku ľudí bez domova rieši kľúčovou odpoveďou – bývaním a podpornými službami.

Ako to funguje

Ide o sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou, ktorú pre košický pilotný projekt Housing first zabezpečí nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o.. Odborný multidisciplinárny tím prispôsobuje svoje služby klientom podľa potrieb, na mieru a citlivo k ich okolnostiam. V tíme je okrem sociálneho pracovníka aj zdravotník, psychológ či právnik.

Klienti si za bývanie platia riadny nájom a od prvej chvíle sa stávajú právoplatnou súčasťou komunity v danej lokalite. Podmienkou účasti v projekte pre rodiny je okrem platenia nájmu aj záväzok byť dobrým susedom a prijímať odbornú podporu. Získavajú domov, súkromie a možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu.

housing-first-europa

V Európe je Housing first už známym nástrojom na ukončovanie bezdomovectva

Kvalitný systém sociálneho nájomného bývania je dokázateľne prospešný a menej nákladný ako pre spoločnosť, tak aj pre samosprávy. Tento projekt má za cieľ byť jeho začiatkom - začiatkom dostupného bývania na Slovensku.

Až 80-90% klientov si takéto bývanie udrží.

Bezpečný domov zlepšuje kvalitu života a zdravotný stav.

Uľahčuje hľadanie a zotrvanie v zamestnaní, vďaka ktorému je možné udržať si bývanie.

Bývanie s odbornou podporou
a pilotný projekt Housing first

Postupne zavádzame prístup Housing first do poskytovania starostlivosti o rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v lokálnych podmienkach. Bývanie s odbornou podporou tak aktuálne v Košiciach zahŕňa sedemnásť bytových jednotiek, v ktorých žijú rodiny so skúsenosťou bezdomovectva. Podporu im zabezpečuje multidisciplinárny tím na mieru, v domácom prostredí.

Ako nám môžete pomôcť

V máji 2021 v spolupráci s partnermi realizujeme na Slovensku prvýkrát tzv. registračný týždeň, ktorý zmapuje reálnu situáciu rodín v bytovej núdzi na území Košíc a ich potreby. Do konca roka 2021 chceme kompletne zariadiť a vybaviť ďalších osem domácností, aby v nich ďalšie rodiny našli svoj bezpečný domov.

Viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke nášho partnera:

Logo-DEDO-web