Bývanie nás ovplyvňuje a my ovplyvňujeme bývanie tých najzraniteľnejších

O nás

Inštitút aktívneho bývania je nezávislá, mimovládna nezisková organizácia. Združuje ľudí a odborníkov, ktorých spája spoločná myšlienka „aktívneho bývania“

Aktívne bývanie chápeme, a pre našu prácu definujeme, ako bývanie, ktoré vytvára harmóniu medzi technickým riešením obydlia, citlivým, ekologickým a architektonickým umiestnením do prostredia, tolerantným spolužitím ľudí a dôstojným životom človeka, ktorý je zároveň spoločensky a sociálne akceptovaný.

Ambíciou IAB je hľadať, skúmať a analyzovať, sieťovať a strategicky plánovať, realizovať a implementovať známe i inovatívne modely bývania, ako nástroj dôstojného života a spolužitia.

Svojimi aktivitami sa primárne zameriavame na seniorov a ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a marginalizáciou – na rozvoj ich spolužitia v komunite a spoločnosti.

š tím

Katarina_Zatkova

Katarína Zaťková

art.katarina@gmail.com

Katarína_Vankušová

Katarína Vankúšová

katarina.vankusova@gmail.com

Soňa_Minárechová

Soňa Minárechová

sminarechova@gmail.com

Karina_Kováčová

Karina Kováčová

karina.smal@gmail.com

Richard_Gajdošík

Richard Gajdošík

gajdosikrichard@gmail.com

Lucia_Šálková

Lucia Šálková

lucia.salkova@gmail.com

Györgyi_Molnárová

Györgyi Molnárová

molnarova.g@gmail.com

profilovy-obrazok

Andrea Lederleitnerová

alederleitnerova@gmail.com

Správna rada

vladislav-matej

Mgr. Vladislav Matej

matej@socia.sk

zuzana-zacharova

Ing. Arch. Zuzana Zacharová

zacharova@designfactory.sk

alexander-musinka

Mgr. Alexander Mušinka, PhD.

alexander.musinka@gmail.com

margita-kollarova

PhDr. Margita Kollárová, PhD.

margita.kollarova@truni.sk

peter-doricko

Ing. Arch. Peter Doričko

ing.arch.doricko@gmail.com

Kontrolór

profilovy-obrazok

Mgr. Martina Petijová

petijova@socia.sk