Debaty pod strechou

Diskusie o bývaní

debaty-pod-strechou

Cieľ projektu

Naším hlavným cieľom je vytvoriť virtuálny priestor pre neformálnu diskusiu o témach zameraných na rozvoj aktívneho a dôstojného bývania pre seniorov a ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.

Debaty pod strechou je projekt, ktorí prepája odborníkov, laikov, aktivistov a tých, ktorí majú záujem prispieť k celospoločenskej diskusii a rozvoju bytovej politiky na Slovensku alebo sa chcú len tak stretnúť a porozprávať sa s ľuďmi, ktorých zaujímajú rovnaké témy.

Ambíciou projektu je dať možnosť vyniknúť inovatívnym riešeniam pre kvalitné a praktické formy bývania so zameraním na konkrétne cieľové skupiny. Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom môžeme zdieľať a čerpať inšpiráciu z domácich aj zahraničných skúseností. Chceme, aby nás bavilo stretávať sa a diskutovať.

Zo stretnutí v rámci Debát pod strechou vytvoríme záverečnú myšlienku, ktorá jednoducho definuje náš spoločný postoj k diskutovanej téme. Prípadné materiály z diskusií budú verejne dostupné na stránke inštitútu v našej online knižnici.