Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO spoločne s Mestom Košice a ďalšími partnermi realizuje registračný týždeň rodín v Košiciach. Cieľom Nadácie DEDO je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a následne najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou s využitím prístupu Housing first.

„Spoločne s partnermi a dobrovoľníkmi navštívime rodiny žijúce v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania, v osadách či vylúčených komunitách a zrealizujeme s nimi rozhovor, ktorý bude zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Následné spracovanie výsledkov prebehne v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, jedinečné dáta, ktoré spoločne získame, sú prvým krokom k príprave systémového riešenia bytovej núdze rodín s deťmi v našom meste.“ Hovorí Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Cieľom registračného týždňa je zmapovať rodiny v akútnej bytovej núdzi a ponúknuť niektorým riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou. Nadácia DEDO chce tiež priblížiť problematiku ľudí bez domova širokej verejnosti.

K registračnému týždňu sa postupne pridávajú organizácie pracujúce vo vylúčených komunitách a profesionálni sociálni pracovníci, čím sa z neho stáva rozsiahla komunitná aktivita.

„Veríme, že toto partnerstvo sa po skončení registračného týždňa upevní a prinesie spoločné návrhy na postupné ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi. Stále však hľadáme dobrovoľníkov aj z radov širokej verejnosti. Jedinou podmienkou je vek nad 18 rokov, pričom si pri registrácii prostredníctvom našej webovej stránky, môže každý zvoliť svoju preferenciu dní či pracovného zamerania,“ doplnila.

Podľa aktuálnych dát až 2/3 ľudí bez domova tvoria v Košiciach práve rodiny s deťmi – bez prístrešia a bez bývania, v osadách, útulkoch, zariadeniach núdzového bývania či v ubytovniach. Odhady hovoria približne o 300 rodinách. Zozbierané dáta ukážu aký je reálny počet rodín s deťmi bez domova, aká je štruktúra týchto rodín, kde žijú a aká je história ich bytovej núdze, ale aj to aký je zdravotný stav jednotlivých členov, ako vyzerá ich každodenné fungovanie a socializácia.

Rodiny, ktoré sú v akútnej bytovej núdzi v Košiciach sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára:
www.vsetciprerodinu.sk/potrebujem-pomoc

Prihlasovací formulár pre dobrovoľníkov: www.nadaciadedo.sk/registracny-tyzden